Kurumsal Ortaklar için Quandoo Şartları ve Koşulları

Nisan 2022

Genel Hükümler

1. Kapsam

1.1. Bu Şartlar ve Koşullar, Quandoo Turkey Bilişim Pazarlama Limited Şirketi ("Quandoo" veya "biz") ile restoran ortakları ("Ortak" veya "siz") arasındaki iş ilişkisi için geçerlidir. Bireysel ek hizmetler için ek şartlar ve koşullar geçerli olabilir ("Ek Şartlar ve Koşullar") .

1.2. Hizmetlerimize bunlarla ilgili bilgi versek ve bunlara itiraz etmesek bile, sapkın, tamamlayıcı veya çelişkili şart ve koşullarınız geçerli olmayacaktır.

2. Sözleşme ilişkileri, kayıt gereklilikleri, kayıt, kullanım şartlarının değiştirilmesi

2.1. Bu Şartlar ve Koşullara yalnızca tam yasal kapasiteye sahip restoran sahipleri girebilir. Sözleşme ilişkisi, Ortak olarak sizinle sınırlıdır ve devredilemez.

2.2. Quandoo, restoran rezervasyonları için önde gelen çevrimiçi platformlardan biridir. Restoranların ve misafirlerin rezervasyon sistemimiz aracılığıyla birbiriyle bağlantı kurmasını sağlıyor ve size rezervasyon yönetimi için bir yazılım sunuyoruz. Müşterilerin restoranınızda istedikleri zaman ve herhangi bir cihazdan (bütün olarak "Quandoo Hizmetlerimiz" olarak anılacaktır) rezervasyon yapmalarına olanak tanıyoruz. Quandoo Hizmetlerimizi kullanmak için Quandoo ile bir kullanıcı hesabı ("Kullanıcı Hesabı") oluşturmanız gerekir. Kaydolmak için geçerli bir e-posta adresine ve belirleyeceğiniz bir şifreye ihtiyacınız olur. Kayıt sırasında doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi ve sözleşmeniz süresince bu bilgileri gerektiğinde güncellemeyi taahhüt edersiniz. Ayrıca, Quandoo'nun sizinle Kullanıcı Hesabınız ve kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla iletişim kurabileceğini kabul edersiniz.

2.3. Erişim bilgilerinizi her zaman korumayı ve yetkisiz üçüncü tarafların Kullanıcı Hesabınıza ve size sağlanan Quandoo Hizmetlerine (yetkili çalışanlarınız dışında) erişmesine izin vermeyeceğinizi kabul etmiş olursunuz.

2.4. Kurumsal Ortaklar için bu Şartlar ve Koşullar ile Ek Şartlar ve Koşullar, (i) bunu açıkça veya zımnen kabul etmeniz, (ii) değişikliklerin zorunlu yasal gerekliliklerden kaynaklanması veya (iii) aşağıdaki hükümler doğrultusunda onayınızın alınması koşuluyla Quandoo tarafından değiştirilebilir. Yukarıda belirtilen (ii) ve (iii) durumlarında, planlanan değişikliklerin geçerlilik kazanmasından en az 30 takvim günü öncesinde değişiklikler yazılı olarak size bildirilecektir. (iii) durumunda ise aşağıdakiler de geçerli olacaktır: Planlanan değişiklikle ilgili iletişimden itibaren 14 takvim günü içinde gtc@quandoo.coma adresine e-posta ile yazılı olarak itiraz etmezseniz onayınız kabul edilmiş sayılır ve değişiklikler tebliğ edilen tarihte sözleşmenin geçerli bir parçası haline gelir. Böyle bir itirazı aldıktan sonra 14 takvim günü içinde sözleşmenizi feshetme hakkımızı saklı tutarız.

3. Listelemeler

3.1. Quandoo, hem kendi kanallarında (Quandoo etki alanları, Quandoo uygulaması) hem de işbirliği ortakları (Quandoo kanallarının reklamını yapan, bunlara atıfta bulunan veya bunlara bağlantı veren veya Quandoo Hizmetlerini teknik entegrasyon yoluyla kendi kanalları üzerinden sunan üçüncü taraf sağlayıcılar) aracılığıyla yerel restoranlar (Siz) ("Listelemeler") hakkında bilgiler içeren girişler yayınlayacaktır. Bunlar, topluca "Quandoo Ağı" olarak anılan sosyal medya platformları, arama motorları ve diğer üçüncü taraflar da olabilir. Bu bilgiler arasında adres ve iletişim bilgileri, resimler, fotoğraflar ve açıklamaları, teklifler ve hizmetler, açılış saatleri ve fiyatlar bulunabilir. Bu bilgiler sizin tarafınızdan gönderilmiş veya Quandoo veya Quandoo Hizmetlerinin kullanıcıları tarafından bir sözleşme ilişkisinden bağımsız olarak editoryal olarak oluşturulmuş olabilir.

3.2. Sözleşme süresi boyunca, kendi sağladığınız veya yayınladığınız bilgilerin her zaman tüm yasal ve sözleşmeye dayalı gereklilikleri karşıladığından, üçüncü tarafların haklarını ihlal etmediğinden, doğru, kesin olduğundan ve hiçbir şekilde yanıltıcı olmadığından emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Bu bilgiler söz konusu şartlar ve koşullara uymadığı veya geçerliliğini yitirdiği anda, derhal düzeltecek veya kendiniz düzeltemezseniz, derhal bize yazılı olarak bildirmekle yükümlü olacaksınız.

3.3. Quandoo'nun talebi üzerine, Quandoo'nun kendisi veya Quandoo Hizmetleri kullanıcıları tarafından web sitesinde yayınlanan ya da web sitesinde yayınlanması amaçlanan iş bilgilerinizin yukarıda belirtilen gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını da kontrol edeceksiniz.

3.4. Quandoo, yanlış olan veya bu sözleşmenin ya da yasanın herhangi bir hükmünü ihlal eden herhangi bir bilgiyi kaldırma veya düzeltme hakkını saklı tutar, ancak bunu yapmakla yükümlü değildir. Quandoo, sözleşme süresinin bitiminden sonra Listelemeyi kaldırma hakkını saklı tutar. Quandoo, bir Listelemenin nerede, hangi biçimde ve hangi konumda (sırada) görüneceğine ("Sıralama") karar verecektir. Sıralama, belirli bir kullanıcının arama isteği dikkate alınarak ve hangi sonuçların en alakalı olacağını tespit ederek belirlenir. Alaka düzeyi, arama isteğinin restoran adı, müsaitlik durumu ve sunulan mutfak ile ne derece eşleştiğine bağlıdır. Dikkate alınan diğer faktörler arasında restoranın şehir merkezine veya kullanıcının bulunduğu yere olan uzaklığı ile restoranınız için gönderilen yorumların sayısı ve kalitesi yer alır. Sıralama, otomatik algoritmalar tarafından oluşturulur ve herhangi bir zamanda değişebilir.

4. Quandoo Hizmetleri

4.1. Rezervasyonları almak, işlemek ve yönetmek için Quandoo'nun rezervasyon modüllerinden (ürün) birinin kullanımını sözleşmeyle kabul edersiniz. Hizmetlerin kapsamı ve ödeme yöntemleri, ilgili hizmet açıklamasında veya Hizmet Sözleşmenizde belirtilmektedir.

4.2. Tüm modüllere, (i) web sitenize entegre edebileceğiniz bir rezervasyon takvimi ("Ortak Entegrasyonu" veya "Widget") ve (ii) bir web sitesi aracılığıyla Kullanıcı Hesabınızdaki rezervasyonları yönetmek için bir veritabanını kullanımı dahil olacaktır. Seçtiğiniz modüle bağlı olarak bir mobil uygulama ("Ortak Uygulaması") da hizmetinize dahil olabilir. Rezervasyonları yönetmek için veritabanının kullanımına ilişkin hizmetlerin kapsamı, kabul ettiğiniz seçili modüle bağlı olarak değişiklik gösterir.

4.3. Sözleşme imzalanıp kurulum tamamlandığında, restoranınızda Quandoo Ağı üzerinden rezervasyon yapılabilir.

4.4. Sözleşme süresi boyunca, abone olduğunuz modülü, mutabık kalınan sürümde ve sadece mutabık kalınan ölçüde, münhasıran kendi iş süreçlerinizin yönetimi ve sözleşme hükümleri ile uyumlu olarak kullanmak için münhasır olmayan ve devredilemez sözleşme hakkına sahip olacaksınız. Temel yazılım (bilgisayar programları ve veritabanları) için herhangi bir mülkiyet hakkına sahip olmayacaksınız.

4.5. Teklif, olağan ve makul bakım çalışmaları, mücbir sebepler veya Quandoo'nun kontrolü dışındaki diğer olaylar veya koşullar dışında, yılda en az %97 teknik kullanılabilirliğe sahip olacaktır.

4.6. Bireysel anlaşmalara tabi olarak, Kullanıcı Hesabınızın sipariş sürecindeki ve çevrimiçi diyaloglarındaki bilgiler, ürün veya hizmetlerin tanımını ve kapsamını belirleyecektir (örneğin Ortak Entegrasyonu veya Ortak Uygulamasının kurulumu ve çalıştırılması). Destek, kurulum, bakım ve eğitim hizmeti ancak mutabık kalınırsa sunulacaktır. Sabit kurulum ücreti geçerliyse, aşağıdaki hizmetleri sunacağız: (1) rezervasyon yönetim sisteminin kurulumu (tüm modüller: Kullanıcı Hesabı/Premium: varsa bir masa planı + tablet ile), (2) Listelemenin hazırlanması ve (3) bir defaya mahsus personel görevlendirmesi (uzaktan veya istisnai durumlarda, rezerve edilen modüle bağlı olarak sahada) veya özerk görevlendirme. (3) numaralı maddede belirtilen görevlendirmeyi herhangi bir ücret ödemeden randevudan en az 24 saat önce iptal edebilir veya erteleyebilirsiniz. Aynı durum, başka bir iptal veya erteleme durumunda da geçerlidir.

4.7. Quandoo, son kullanıcılara ziyaret ettikleri restoranlar için yorum gönderme seçeneği sunar. Son kullanıcılar, incelemeleri yalnızca Quandoo'ya gönderir. Bu yorumları bağımsız olarak (örneğin, kendi reklam içeriklerinizde) kullanma hakkınız olmaz.

4.7.1. Kendi hizmetiniz veya bir rakibinizin hizmeti için yorumlar göndererek değerlendirme sistemini manipüle edemez ya da bunu yapmak için üçüncü tarafları görevlendiremezsiniz. Son kullanıcılar tarafından gönderilen yorumları etkileyemezsiniz.

4.7.2. Quandoo, (i) tamamen kendi takdirimize bağlı olarak yayınlanmadan önce ve (ii) tarafınızdan bir şikâyet olması durumunda yayınlandıktan sonra, son kullanıcılar tarafından gönderilen yorumları ve diğer içerikleri kontrol edecek ve izleyecektir. Restoranınızla ilgili bir yorumun yasa dışı içerikler içerdiğini düşünüyorsanız, bunu Quandoo'ya yazılı olarak bildirmek ve Quandoo'ya yorumu inceleme ve incelemeye göre yanıt verme fırsatı tanımakla yükümlü olursunuz.

4.7.3. Quandoo, son kullanıcılar tarafından gönderilen yorumları yayınlama hakkına sahip olur, ancak bunu yapmakla yükümlü değildir. Quandoo olarak özellikle Şartlar ve Koşullarımızı veya kullanım koşullarımızı ihlal eden kişisel yorumları kısmen veya tamamen yayınlamama ya da silme hakkımızı saklı tutarız.

5. Rezervasyon teminat ücretleri, iptaller, yaptırılan rezervasyona gelmeme

5.1. Quandoo Ağı üzerinden yapılan rezervasyonlar, Hizmet Sözleşmesinde belirtilen kişi başı-kuver ücret tarifesine tabi olacaktır (her bir "Quandoo İşlemi"). Quandoo Ağı, yukarıda tanımlandığı gibi üçüncü taraf sağlayıcıları da içerir. Quandoo İşlemleri için rezervasyon ücretleri iki şekilde düzenlenebilir: (I) Üçüncü Taraf Sağlayıcı Ücret Artışları: Üçüncü taraf sağlayıcılardan herhangi birinin kendi platformu üzerinden yapılan rezervasyonların ücretlerini artırması halinde, söz konusu üçüncü taraf sağlayıcının platformu üzerinden yapılan rezervasyonların teminat ücretini buna uygun olarak artırma hakkı tarafımızca saklı tutulur. (II) Enflasyon Düzeltmesi: Ek olarak, bu anlaşma kapsamındaki tüm Quandoo İşlemleri için kişi başı-kuver ücretleri, enflasyon nedenli genel fiyat ve maliyet seviyesindeki değişiklikleri göz önünde bulundurularak yıllık olarak yeniden değerlendirilecek ve düzenlenecektir.Değişiklik için belirlenen ücret, en güncel ve mevcut ücret olacaktır. (I) madde ibaresi veya (II) madde ibaresi nedeniyle yapılan bu tür değişiklikleri, yeni fiyat yapılandırması yürürlüğe konmadan en az 30 takvim günü öncesinde tarafınıza bildirilecektir. Eğer ücret artışının makul olmadığını düşünüyorsanız, fiyat artışının duyurulmasından itibaren 14 takvim günü içerisinde support.tr@quandoo.com adresine bir e-posta göndererek fiyat artışına yazılı olarak itiraz etme hakkına sahipsiniz. Böyle bir itirazın alınmasından sonra 14 takvim günü içinde sözleşmenizi feshetme hakkımız tarafımızca saklıdır.

5.2. Yapılan tüm rezervasyonlar için Quandoo, her müşteri için kararlaştırılan teminat ücretini tahsil eder. Grup rezervasyonlarında, teminat ücreti, Quandoo Ağı için Kullanıcı Hesabınızda rezervasyon başına belirlediğiniz maksimum kişi sayısı ile sınırlı olur. Bu durum, Quandoo teknik olarak bu sınırı aşan başka rezervasyon seçenekleri sunduğunda da geçerli olur.

5.3. Bazı ürünlerde, iptaller veya "Yaptırılan Rezervasyona Gelmeme" için iptal ücreti alma seçeneğiniz olur. Böyle bir iptal ücreti talep etmeye karar verirseniz, (i) ilgili iptal ücretinin belirli tutarını (üç seçenek mevcuttur: %100, %50, %20) ve (ii) son kullanıcıdan alacağınız iptal beyanı için minimum iptal süresini (rezervasyondan en az 60 dakika önce) bize bildirmeniz gerekir.

5.4. İptal edilen rezervasyonlar ve önceden iptal beyanında bulunmaksızın kullanılmayan rezervasyonlar ("Yaptırılan Rezervasyona Gelmeme") hakkında Quandoo'yu Kullanıcı Hesabınız, Ortak Uygulaması veya telefon aracılığıyla iptal veya yaptırılan rezervasyona gelmeme durumundan en geç 72 saat sonra ("Bildirme Süresi") olacak şekilde mümkün olan en kısa sürede bilgilendirmeniz gerekir. Her zaman rezervasyon referans numarasını belirtmeyi unutmayın. Bu iletişimde, mutabık kalınan iptal ücretinden (kendi takdirinize bağlı olarak) yararlanmak isteyip istemediğinizi de bize bildirmeniz gerekir. Bu ek bilgiyi göndermediğinizde Quandoo, rezervasyon süresinin bitiminden 72 saat sonra, kararlaştırılan iptal ücretini son kullanıcıya otomatik olarak fatura eder.

5.5. Bir iptal ücreti talep etmeye karar verir ve bu ücreti bildirirseniz, kararlaştırılan iptal ücretini size öderiz. Bu ödeme Quandoo faturalandırma döngüsüne bağlı olarak ayda bir kez yapılır. Quandoo, iptal ücretini Ortağın Quandoo'ya karşı herhangi bir yükümlülüğüne mahsup etme hakkına sahip olur. Kullanım koşullarımıza uygun olarak, son kullanıcıdan da iptal ücreti alma hakkımız olur. Son kullanıcıyı bu tür bir ücret ve ilgili tüm şartlar ve koşullar hakkında bilgilendiririz. Yalnızca kullanıcıdan iptal ücretini alırsak, kararlaştırılan iptal ücretini size ödemekle yükümlü oluruz.

5.6. İptal edilen rezervasyonlardan ve Bildirme Süresi içinde bildirilen Yaptırılan Rezervasyona Gelmeme durumlarından herhangi bir teminat ücreti alınmaz. Bildirme Süresinin bitiminden sonra bildirilirlerse, rezervasyon için teminat ücretlerinin tamamını tahsil etme hakkını saklı tutarız. İptal ve Yaptırılan Rezervasyona Gelmeme oranınız (iptal edilen rezervasyonlar + yaptırılan rezervasyona gelinmeyen rezervasyonlar/yapılan rezervasyonlar) tüm Quandoo ortaklarının ortalama iptal ve Yaptırılan Rezervasyona Gelmeme oranından bir takvim ayında %25'ten fazla çıkarsa, iptal edilen rezervasyonları ve yaptırılan rezervasyonlara gelinmeyen rezervasyonları kontrol etme ve ücretlendirme hakkını saklı tutarız.

5.7. Kullanıcı Hesabınızda "SMS" seçeneğini işaretlerseniz, müşterilerinize e-postaların yanı sıra SMS ile de işlemler hakkında (rezervasyon onayı, rezervasyon hatırlatma vb.) bilgi vermemizi talep etmiş olursunuz. Kullanıcı Hesabınızda görüntülenecek olan masrafları siz üstlenirsiniz. Faturalandırma, normal faturalandırma prosedürlerimize göre yapılır.

6. Ortağın Yükümlülükleri

6.1. Genel bir standart önlem olarak, verilerinizi düzenli aralıklarla yedeklemenizi ve kaybolması durumunda yeniden oluşturulmasını garanti altına almak için kendi yedek kopyalarınızı oluşturmanızı öneririz. Bu bağlamda, sözleşme sona erdikten sonra Kullanıcı Hesabınıza veya burada saklanan veri ve bilgilere bir daha erişiminizin olmayacağını size bildirmek isteriz.

6.2. Bu veri ve bilgilere, kullandığınız cihazlardan ve restoranınızdaki internet bağlantısından erişilebilmesini sağlamak sizin sorumluluğunuzda olacaktır. Abone olduğunuz modülleri kullanmak için bir ön koşul ise, uygun yazılım ve donanım hükümlerine veya konfigürasyonlarına sahip olduğunuzdan da emin olmanızdır.

6.3. Quandoo tarafından temin edildikten sonra modüllerin sorunsuz çalışıp çalışmadığını kontrol etmeli ve görünen hataları derhal bildirmelisiniz. Herhangi bir hata veya kusur bildirmezseniz, Quandoo modülü sorunsuz olarak aldığınızı kabul edecektir.

6.4. Bilgi materyallerimizi iş yerinizde açık ve fark edilebilir bir şekilde sergilemeyi kabul etmektesiniz.

7. Ortağın genel yükümlülükleri ve garantileri, Quandoo'nun tazminatı

7.1. İşbu belgeyle, sözleşmeyi yürütmek ve Quandoo Hizmetlerini, üçüncü tarafların rızasını veya üçüncü taraflara ödeme yapılmasını gerektirmeden ve özellikle bu bilgileri çoğaltmak veya yaymak ya da düzenlenmiş veya tercüme edilmiş bir form da dâhil olmak üzere kamuya açık hale getirmek için tarafınızca sağlanan bilgileri (örneğin metin, resimler, fotoğraflar, kişilerin resimleri, ticari markalar) kullanmamız için ücretsiz, münhasır olmayan, devredilebilir ve alt lisanslanabilir, zaman ve mekân bakımından sınırsız hakkı bize vermiş olursunuz.

7.2. Bize gönderdiğiniz bilgilerin ve bunların sözleşmeye dayalı kullanımının üçüncü taraf haklarını ihlal etmeyeceğini ve herhangi bir üçüncü tarafın rızasına veya üçüncü taraflara ödeme yapılmasına gerek olmaksızın kullanılabileceğini garanti etmektesiniz. Özellikle, fotoğraflar söz konusu olduğunda, tasvir edilen herhangi bir kişinin gerekli iznine ve fotoğrafçının veya yazarın adını vermeden fotoğrafları ya da diğer telif hakkı alınmış eserleri kullanma hakkına sahip olduğunuzu açıkça garanti edersiniz.

7.3. İşbu belge ile bize, çevrimiçi pazarlama, e-posta pazarlaması ve/veya tıklama başına ödeme (PPC) dahil olmak üzere herhangi bir pazarlama şekli için işletme adınızı, marka isminizi veya tasarım markanızı kullanarak Quandoo Ağı genelinde sizin için reklam verme hakkını vermiş olursunuz. Tüm pazarlama faaliyetlerini kendi takdirimize bağlı olarak ve masrafları bize ait olmak üzere başlatacağız.

7.4. Size, çalışanlarınıza veya müşterilerinize ait kişisel verileri bize aktarabilirsiniz. Bu verilerden ve ilgili yasal hükümler, özellikle veri koruma yönetmelikleri ve rekabet hukuku kapsamındaki ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumlu olmaya devam edeceksiniz. Ayrıca, sözleşmenin yürütülmesi için gerektiğinde son kullanıcıların kişisel verilerine erişmenizi sağlayacağız. Veri öznelerinin size karşı, verilerinin işlenmesini de etkileyecek haklar ileri sürmesi halinde derhal bizi bilgilendireceğinizi kabul etmiş olursunuz.

7.5. Bu şartları kabul ederek, tüm veri işleme sürecinin veri işleme sözleşmemiz tarafından yönetileceğini kabul etmektesiniz. Alt işlemcilere veri aktarımları her zaman veri işleme sözleşmemiz çerçevesinde yapılacaktır.

7.6. Tüm donanımlarda gerekli kötü amaçlı yazılımdan koruma yazılımını kullanmayı ve Quandoo Hizmetlerine erişmek için kullanılan tüm yazılımları güncel tutmayı kabul etmiş olursunuz.

7.7. Üçüncü tarafların tüm taleplerine karşı bizi ve çalışanlarımızı, temsilcilerimizi, hissedarlarımızı ve vekil temsilcilerimizi tazmin edeceksiniz, ayrıca bu bölümde belirtilen sözleşmeye dayalı garantilerin veya yükümlülüklerin sizin tarafınızdan ihlali için bize zararları tazmin edecek ve makul yasal savunma masrafları da dâhil olmak üzere gerekli tüm harcamaları bize geri ödeyeceksiniz.

8. Quandoo tarafından saklı tutulan haklar

8.1. Aksi kararlaştırılmadıkça, size açıkça belirtmediğimiz tüm hakları saklı tutarız.

8.2. Bu, özellikle "Quandoo" markasının tüm hakları, tarafımıza ait olan diğer ticari marka hakları ve metin, resimler, web ve diğer tasarımlar, yazılımlar, veri tabanları ve veriler (sözleşmenin yürütülmesi sırasında oluşturulan veriler, analizler ve istatistikler dâhil) özellikle Listelemeleri veya incelemeleri örneğin reklamınızda kullanma hakları için geçerli olacaktır.

9. Sözleşme süresi, fesih

9.1. Aramızdaki ayrı, münferit bir sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça, sözleşmenin abonelik süresi, Quandoo Hizmetlerine Kullanıcı Hesabınız aracılığıyla eriştiğiniz ve rezervasyonlarınızı yönetebildiğiniz ("Kullanıma Başlama") tarihte başlayacaktır. Bu genellikle, restoran profiliniz için tüm kurulum çalışmalarını ve rezervasyon yönetimi yazılımını tamamladığımızda geçerli olur. Faturalandırma da bu tarihten itibaren başlar. Bu konuda e-posta ile bilgilendirilirsiniz.

9.2. Yukarıdakilere bakılmaksızın, bu sözleşme her iki tarafın imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Quandoo'ya, Kullanıma Başlamanız ve faturalandırmanın başlaması için hizmeti kurmasında yardımcı olmayı kabul edersiniz.

9.3. Bireysel sözleşmede kararlaştırılan sözleşme süresi geçerli olur ve son ay her zaman tam bir ay olarak sayılır. Sözleşme, yalnızca bu sürenin sonunda, kararlaştırılan bildirim süresine uygun olarak ilk kez feshedilebilir.

9.4. Otomatik uzatma kararlaştırılırsa, sözleşme uzatılır ve yalnızca sözleşmede kararlaştırılan bildirim süresi ile ilgili uzatma süresinin sonuna kadar feshedilebilir.

9.5. Otomatik uzatma kararlaştırılmazsa, sözleşme, feshe gerek kalmadan, sözleşme süresinin bitiminde sona erer.

9.6. Bu Koşullarda yapılan herhangi bir değişikliğe veya herhangi bir ücret artışına itiraz etmeniz durumunda, bu Koşullarda başka bir yerde yer alan olağanüstü fesih hakkımız etkilenmez.

9.7. Önemli bir ihlal durumunda bu Koşulları derhal geçerli olacak şekilde feshetme hakkı, ihlal eden tarafın, ihlalin giderilmesini gerektiren yazılı bildirimi aldıktan sonra 14 takvim günü içinde söz konusu ihlali giderememesi durumunda etkilenmez.

9.8. Fesih her zaman yazılı olarak yapılır (e-posta göndermek yeterlidir – support.tr@quandoo.com / billing.tr@quandoo.com).

10. Fiyatlar, ödeme koşulları, ödemede gecikme

10.1. Tüm fiyatlar net fiyatlar artı KDV olarak sunulur.

10.2. Size kestiğimiz faturalar elektronik olarak iletilebilir. Hizmetlerimizle ilgili faturalar genellikle bir sonraki takvim ayının ilk birkaç gününde düzenlenir ve size gönderilir.

10.3. Aksi kararlaştırılmadıkça, bize yapılacak ödemeler, sözleşmenin imzalanmasından sonra peşin olarak yapılır. Bir faturada farklı bir ödeme tarihi belirtilmedikçe, derhal ödeme yapılır.

10.4. Aylık sabit kullanım ücreti, yalnızca Kullanıma Başlama tarihinden itibaren hesaplanır ve ödenir.

10.5. Aksi kararlaştırılmadıkça, Quandoo'ya bizimle yaptığınız sözleşmelerden doğan tüm ödemeler için otomatik ödeme talimatı verirsiniz. Tam ve doğru ödeme bilgileri sağlamalı ve bu bilgileri her zaman güncel tutmalısınız. Borçlanma tarihinden itibaren sekiz hafta içinde borçlandırılan tutarın geri ödenmesini talep edebilirsiniz. Bankanız ile mutabık kalınan şartlar ve koşullar geçerli olur.

10.6. Kullanıcı Hesabınızda ödeme yöntemi olarak "kredi kartı"nı seçerseniz, (i) doğru kart bilgilerini vereceğinizi ve bu kredi kartını kullanma yetkiniz olduğunu garanti etmiş olursunuz; ve (ii) bizimle yaptığınız sözleşmelerle bağlantılı olarak kredi kartıyla ödemeye geçmeyi ve bize ödeme talimatı verme/alacak tahsili yapma yetkisi vermeyi kabul etmiş olursunuz. Kart sahibi verilerinin herhangi bir şekilde işlenmesi, tamamen PCI DSS sertifikalı bir ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından yapılacaktır. Kart sahibi verilerini kendimiz saklamaz, işlemez veya paylaşmayız. Sözleşmenizi istediğiniz zaman Kullanıcı Hesabınızdan iptal edebilirsiniz. Ödeme yönteminde yapılacak değişiklikler ayın son günü yürürlüğe girer.

10.7. Ödemede yaşanan gecikme durumunda, gecikme süresince hizmeti, masrafları size ait olmak üzere askıya alma hakkına sahip oluruz; ödeme yükümlülüğünüz bundan etkilenmez. Biz gecikme durumunuzu bildirdikten ve size bu gecikmeyi düzeltme fırsatı verdikten sonra gecikme durumu devam ederse size başka bir bildirimde bulunmadan sözleşme ilişkisini feshedebiliriz. Ayrıca, bizim adımıza ödenmemiş meblağları tahsil etmeleri için harici dava vekillerine veya borç tahsilat kurumlarına talimat verebiliriz. Bu bağlamda ortaya çıkan ek masraf ve ücretlerden siz sorumlu tutulabilirsiniz.

10.8. Ödemede gecikme olması durumunda, tarafımızca ek tazminat taleplerine halel gelmeksizin, yasal gecikme faizi tahakkuk ettirilir. Gecikmeye dair her hatırlatma için bir idari ücret tahsil edilir. Sorumlu olduğunuz iade borçları durumunda, yapılan fiili masrafları sizden tahsil ederiz.

11. Quandoo'nun sorumlulukları

11.1 Quandoo, bu Şartlar ve Koşullardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan hiçbir özel, dolaylı, arızi ya da sonuç olarak ortaya çıkan zarardan veya kesintiye uğrayan iletişim, iş kaybı, veri kaybı veya kâr kaybından sorumlu olmaz.

11.2. Yukarıdakilere tabi olarak, Quandoo, iştirakleri veya herhangi bir ilgili şirket, hak talebinin ilgili olduğu olaydan önceki on iki aylık dönem boyunca Ortak tarafından ödenen toplam ücret tutarından daha büyük bir meblağdan sorumlu olmaz.

11.3. Quandoo, kanunla hariç tutulamayan veya sınırlandırılamayan şekilde bu şartların düzgün bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli olan yalnızca (i) kasıt veya ağır ihmal, (ii) ölüm, ciddi yaralanma veya hastalık, (iii) dolandırıcılık veya hileli yanlış beyan ve (iv) herhangi bir açık veya zımni yükümlülüğün ihlalinden kaynaklanan zararlardan, sınırlama olmaksızın sorumlu olur.

12. Son hükümler

12.1. Türkiye yasaları geçerlidir.

12.2. Tüm sözleşmelerimizin ifa yeri İstanbul, Türkiye'deki kayıtlı iş yerimiz olacaktır.

12.3. Bireysel hükümler tamamen veya kısmen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korur.

12.4. Sizinle olan akdi ilişkimizden kaynaklanan tüm anlaşmazlıklar için yargı yeri kayıtlı iş yerimiz olacaktır.