Quandoon käyttöehdot yrityskumppaneille

Huhtikuu 2022

Yleiset säännökset

1. Kattavuus

1.1. Nämä käyttöehdot koskevat Quandoo Finland Oy ("Quandoo" tai " me") ja ravintolakumppaneiden ("kumppani" tai "te") välistä liikesuhdetta. Täydentävät käyttöehdot voivat koskea yksittäisiä lisäpalveluita ("Lisäehdot").

1.2. Omat poikkeavat, täydentävät tai ristiriitaiset käyttöehtonne eivät ole voimassa, vaikka tarjoaisimme palvelumme tietoisina niistä, emmekä vastustaisi niitä.

2. Sopimussuhteet, rekisteröintivaatimukset, rekisteröinti, lisäys käyttöehtoihin

2.1. Vain oikeustoimikelpoiset ravintolan omistajat voivat sitoutua näihin käyttöehtoihin. Sopimussuhde rajoittuu teihin kumppanina, eikä sitä voi siirtää.

2.2. Quandoo on yksi johtavista verkkoalustoista ravintolavarauksille. Yhdistämme ravintolat ja asiakkaat varausjärjestelmällämme ja tarjoamme käyttöösi myös varaustenhallintaohjelmiston. Annamme asiakkaiden tehdä varauksia ravintolaanne milloin tahansa ja miltä tahansa laitteelta (tähän kokonaisuuteen viitataan nimellä "Quandoo-palvelut"). Käyttääksenne Quandoo-palveluitamme, teidän on tehtävä käyttäjätili ("Käyttäjätili") Quandoolle. Reisiteröintiin tarvitsette kelvollisen sähköpostiosoitteen ja haluamanne salasanan. Olette velvollinen antamaan rekisteröinnin aikana täydelliset ja paikkansa pitävät tiedot ja pitämään nämä tiedot ajan tasalla sopimuksen voimassaoloaikana. Hyväksytte, että Quandoo voi viestiä kanssanne käyttäjätilinne ja tallennetun sähköpostiosoitteenne kautta.

2.3. Suostutte suojaamaan kirjautumis- ja käyttötietojanne aina, ettekä anna valtuuttamattomien tahojen käyttää käyttäjätiliänne ja teille tarjottuja Quandoo-palveluita (poislukien valtuutetut työntekijät).

2.4. Quandoo voi korjata ja muokata näitä yrityskumppanien käyttöehtoja ja lisäehtoja edellyttäen, että ( i ) annatte siihen suoran tai epäsuoran suostumuksenne, ( ii ) korjaukset tai muokkaukset johtuvat pakollisista lakisääteisistä vaatimuksista tai ( iii ) suostumuksenne katsotaan annetuksi seuraavien säännösten mukaisesti yllämainituissa tapauksissa (ii) ja (iii) teille ilmoitetaan suunnitteilla olevista lisäyksistä kirjallisesti vähintään 30 kalenteripäivän kuluessa ennen lisäysten astumista voimaan. Tapausta (iii) koskevat myös seuraavat seikat: jos ette vastusta lisäyksiä kirjallisesti osoitteeseen gtc@quandoo.com lähetetyllä sähköpostilla 14 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun saatte suunnitellusta lisäyksestä kertovan viestin, suostumuksenne katsotaan annetuksi ja lisäykset astuvat voimaan osana sopimusta viestissä olevana päivänä. Pidätämme oikeuden päättää sopimuksenne 14 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun olemme vastaanottaneet tällaisen vastalauseen.

3. Listaukset

3.1. Quandoo julkaisee merkintöjä, joissa on tietoja paikallisista ravintoloista (te) ("Listaukset") – sekä omilla kanavillaan (Quandoo-verkkotunnukset, Quandoo-sovellus) että yhteistyökumppanien kautta (kolmannen osapuolen kumppanit, jotka mainostavat Quandoo-kanavia, viittaavat tai linkittävät niihin tai tarjoavat Quandoo-palveluita omien kanaviensa kautta teknisen integraation avulla). Ne voivat myös olla sosiaalisen median alustoja, hakukoneita ja muita kolmansia osapuolia), joihin viitataan yhteisnimityksellä "Quandoo-verkosto". Näihin tietoihin voi myös kuulua esimerkiksi osoite ja yhteystiedot, kuvia ja kuvauksia, tarjouksia ja palveluita sekä aukioloajat ja hinnat. Olette saattanut antaa nämä tiedot itse tai Quandoo-käyttäjät ovat voineet luoda ne itsenäisesti sopimussuhteen ulkopuolella.

3.2. Varmistatte aina sopimuksen voimassaoloaikana, että antamanne tai itse julkaisemanne tiedot vastaavat kaikkia säännöksien, lainsäädännön ja sopimuksen vaatimuksia, että ne eivät riko kolmansien osapuolten oikeuksia ja että ne ovat paikkansa pitäviä, eivätkä johda harhaan. Heti, kun tiedot eivät enää noudata näitä vaatimuksia, korjaatte ne välittömästi tai, mikäli ette voi korjata niitä itse, ilmoitatte tästä meille heti kirjallisesti.

3.3. Quandoon pyynnöstä myös tarkistatte, täyttävätkö Quandoon tai Quoandoo-palveluiden käyttäjien verkkosivustolla jo julkaisemat tai siellä julkaistavaksi tarkoitetut tiedot yllämainitut vaatimukset.

3.4. Quandoo pidättää oikeuden poistaa tai korjata virheelliset tai tämän sopimuksen säännöksiä tai lakia rikkovat tiedot, mutta meillä ei ole velvollisuutta tehdä niin. Quandoo pidättää oikeuden poistaa listauksen sopimuksen voimassaoloajan päätyttyä. Quandoo päättää, milloin, missä muodossa ja missä sijainnissa (järjestyksessä) listaus näkyy ("Sijoitus"). Sijoitus päätetään huomioimalla kyseisen käyttäjän hakupyyntö ja päättelemällä, mitkä hakutulokset olisivat oleellisimpia. Oleellisuus riippuu siitä, kuinka hyvin hakupyyntö vastaa ravintolan nimeä, saatavuutta ja tarjottuja ruokalajeja. Muita huomioituja tekijöitä ovat muun muassa ravintolan etäisyys kaupungin keskustasta tai käyttäjän sijainnista sekä ravintolastanne annettujen arvostelujen määrästä ja laadusta. Automaattiset algoritmit luovat listauksen ja se voi muuttua milloin tahansa.

4. Quandoon palvelut

4.1. Suostutte sopimuksellisesti käyttämään yhtä Quandoon varausmoduulia (tuote) vastaanottaaksenne, käsitelläksenne ja hallinnoidaksenne varauksia. Palveluiden kattavuus ja maksutavat linjataan palvelusopimuksessanne olevassa palvelun kuvauksessa.

4.2. Kaikkiin moduuleihin kuuluu (i) verkkosivustollenne integroitava varauskalenteri ("Kumppani-integraatio" tai "Pienoisohjelma") ja (ii) käytettävissänne oleva tietokanta, jolla voitte hallinnoida käyttäjätilillänne olevia varauksia verkkosivuston kautta. Valitsemastanne moduulista riippuen käytössänne voi myös olla mobiilisovellus ("Kumppanisovellus"). Varauksien hallintaan käytettävään tietokantaan liittyvien palveluiden kattavuus vaihtelee riippuen moduulista, joka on valittu ja johon olette suostunut.

4.3. Kun sopimus on valmis ja asetus on tehty, ravintolaanne voidaan tehdä varauksia koko Quandoo-verkossa.

4.4. Sopimuksen voimassaolon aikana saatte ei-yksinoikeudellisen ja ei-siirrettävän sopimuksellisen oikeuden käyttää tilaamaanne moduulia sopimuksen mukaisessa versiossa ja laajuudessa yksinomaan hallinnoidaksenne omaa liiketoimintaanne sopimuksen säännösten mukaisesti ja niitä noudattaen. Ette saa minkäänlaisia omistusoikeuksia perustana olevan ohjelmiston (tietokoneohjelmien ja tietokantojen) käyttöön.

4.5. Tarjoukseen sisältyy vähintään 97 %:n vuosittainen tekninen saatavuus, lukuun ottamatta tavanomaisia ja kohtuullisia huoltotoimia, force majeure -tilanteita tai muita Quandoon hallinnan ulkopuolella olevia tapahtumia tai olosuhteita.

4.6. Jollei yksittäisistä sopimuksista muuta johdu, käyttäjätilillänne tapahtuvien tilausprosessien ja verkkokeskustelujen sisältämät tiedot määrittävät tuotteen tai palveluiden kuvauksen ja kattavuuden (esim. koskien moduulien saatavuutta tietyssä maassa, kumppani-integraation teknisiä olosuhteita ja tietoja tai kumppanisovelluksen asentamista ja käyttöä). Tukea, asennus- tai huoltopalveluita ja koulutusta tarjotaan vain, jos siitä on sovittu kanssamme. Jos voidaan soveltaa kiinteää asennusmaksua, tarjoamme seuraavat palvelut: ( 1 ) varausten hallintajärjestelmän asetus (kaikki moduulit: käyttäjätili / Premium: pöytäsuunnitelmalla + tabletilla, mikäli sovellettavissa), ( 2 ) listauksen valmistelu ja ( 3 ) henkilöstön kertaluontoinen perehdyttäminen (etäyhteyden kautta tai poikkeustapauksissa työpaikalla, varatusta moduulista riippuen) tai itsenäinen perehdyttäminen. Voitte perua tai lykätä numeron ( 3 ) perehdyttämistä vähintään 24 tuntia ennen tapaamista ilman lisäkustannuksia. Jos perutte tai lykkäätte tapaamista alle 24 tuntia ennen tapaamista, pidätämme oikeuden veloittaa teiltä siitä aiheutuvat kustannukset. Sama koskee yllämainitun lisäksi mahdollisesti myöhemmin tehtyjä perumisia tai lykkäyksiä.

4.7. Quandoo antaa loppukäyttäjille mahdollisuuden tehdä arvostelun ravintolasta, jossa he ovat käyneet. Loppukäyttäjät lähettävät arvostelut yksinomaan Quandoolle. Ette saa käyttää näitä arvosteluja itsenäisesti (esim. omissa mainosmateriaaleissanne).

4.7.1. Ette saa manipuloida arvostelujärjestelmää lähettämällä arvosteluja omasta tai kilpailijanne palvelusta, ettekä saa pyytää kolmansia osapuolia tekemään niin. Ette saa vaikuttaa siihen, miten ja minkälaisia arvosteluja loppukäyttäjät lähettävät.

4.7.2. Quandoo tarkistaa ja valvoo arvosteluja ja muuta loppukäyttäjien lähettämää sisältöä ( i ) ennen julkaisemista yksinomaisen harkintamme perusteella ja ( ii ) julkaisun jälkeen, mikäli teette sisällöstä valituksen. Jos uskotte, että ravintolastanne tehty arvostelu on sisällöltään laiton, teillä on velvollisuus ilmoittaa tästä Quandoolle kirjallisesti ja antaa Quandoolle mahdollisuus tutkia arvostelua ja reagoida tilanteeseen asianmukaisesti.

4.7.3. Qandoolla on oikeus julkaista loppukäyttäjien lähettämiä arvosteluja, mutta meillä ei ole velvollisuutta tehdä niin. Pidätämme oikeuden jättää yksittäisiä arvosteluja julkaisematta kokonaan tai osittain tai poistaa ne etenkin silloin, kun ne rikkovat käyttöehtojamme.

5. Varausten katemaksut, peruutukset, saapumatta jättämiset

5.1. Quandoo-verkoston kautta tehtyjä varauksia koskee palvelusopimuksessa määritetyt katemaksut (näistä jokaisesta käytetään nimitystä "Quandoo-maksu"). Quandoo-verkostoon kuuluu myös kolmannen osapuolen palveluntarjoajia, kuten yllä on määritelty. Jos jokin näistä kolmannen osapuolen palveluntarjoajista nostaa katemaksuja alustansa kautta, pidätämme oikeuden nostaa tämän mukaisesti kyseisen kolmannen osapuolen alustan kautta tehtyjen varausten katemaksuja. Ilmoitamme teille tällaisesta maksun nostamisesta vähintään 30 kalenteripäivää ennen kuin uusi hintarakenne astuu voimaan. Mikäli hinta nousee kohtuuttoman paljon, teillä on oikeus vastustaa hinnan nousua kirjallisesti lähettämällä sähköpostia osoitteeseen gtc@quandoo.com 14 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun hinnan noususta on ilmoitettu. Pidätämme oikeuden päättää sopimuksenne 14 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun olemme vastaanottaneet tällaisen vastalauseen.

5.2. Tehtyjen varausten osalta Quandoo veloittaa sovitun katemaksun jokaisesta asiakkaasta. Ryhmävarauksen osalta katemaksu on rajoitettu käyttäjätilillänne Quandoo-verkostolle asettamaanne varauskohtaiseen ihmisten enimmäismäärään. Tämä on voimassa myös silloin, kun Quandoo tarjoaa muita varausvaihtoehtoja, jotka teknisesti ylittävät tämän rajoituksen.

5.3. Joidenkin tuotteiden kohdalla teillä on mahdollisuus veloittaa peruutusmaksu perumisista tai "saapumatta jättämisistä". Jos päätätte periä tällaisen peruutusmaksun, teidän on ilmoitettava meille ( i ) oleellisen peruutusmaksun tarkka summa (saatavilla on kolme vaihtoehtoa: 100 %, 50 %, 20 %) ja ( ii ) loppukäyttäjältä vaatimanne peruutuksen minimiaika (esim. viimeistään 60 minuuttia ennen varuksen alkamista).

5.4. Ilmoitatte Quandoolle välittömästi perutuista varauksista ja varauksista, jotka jätetään käyttämättä ilman peruutusta ("Saapumatta jättäminen") joko käyttäjätilinne kautta, kumppanisovelluksella tai puhelimitse, mutta kuitenkin viimeistään 72 tuntia peruutuksen tai saapumatta jättämisen jälkeen ("Ilmoitusjakso"). Ilmoittakaa aina varauksen viitenumero. Tässä viestissä tiedän tulee ilmoittaa meille myös, haluatteko veloittaa sovitun peruutusmaksun (oman harkintanne mukaan). Ilman tätä lisätietoa Quandoo laskuttaa sovitun peruutusmaksun loppukäyttäjältä automaattisesti 72 tunnin kuluttua varausjakson päättymisestä.

5.5. Jos päätätte veloittaa peruutusmaksun ja tämä maksu on maksettu, maksamme sovitun peruutusmaksun teille. Tämä maksu suoritetaan kerran kuussa Quandoon laskutussyklin mukaisesti. Quandoolla on oikeus vähentää peruutusmaksu mahdollisista kumppanin korvausvelvollisuuden mukaisista veloista Quandoolle. Käyttöehtojemme mukaisesti meillä on myös oikeus periä loppukäyttäjältä peruutusmaksu. Ilmoitamme loppukäyttäjälle tällaisesta maksusta ja siihen liittyvistä käyttöehdoista. Meillä on velvollisuus maksaa sovittu peruutusmaksu sinulle vain, jos saamme peruutusmaksun käyttäjältä.

5.6. Katemaksuja ei veloiteta ilmoitusjakson aikana ilmoitetuista perutuista varauksista ja saapumatta jättämisistä. Jos niistä ilmoitetaan ilmoitusjakson päätyttyä, pidätämme oikeuden veloittaa varauksesta täyden katemaksun. Pidätämme myös oikeuden tarkistaa perutut varaukset ja saapumatta jättämiset ja veloittaa niistä, jos peruutus- ja saapumatta jättämishintanne (perutut varaukset + varaukset, joihin jätettiin saapumatta / tehdyt varaukset) poikkeavat kaikkien Quandoo-kumppanien keskimääräisistä peruutus- ja saapumatta jättämishinnoista yli 25 % kalenterikuukauden aikana.

5.7. Jos valitsette käyttäjätilillänne vaihtoehdon "Tekstiviesti", pyydätte meitä ilmoittamaan asiakkaillenne eri tapahtumista (varausvahvistukset, varausmuistutukset, jne.) sähköpostien lisäksi tekstiviesteillä. Te vastaatte kuluista, jotka näkyvät käyttäjätilillänne. Laskutuksessa noudatetaan tavanomaisia laskutustoimenpiteitä.

6. Kumppanin velvollisuudet

6.1. Yleisenä ja tavanomaisena varotoimena suosittelemme, että varmuuskopioitte tietonne tasaisin väliajoin ja luotte omat varmuuskopionne taataksenne tietojen palautumisen, mikäli ne häviävät tai menetetään. Tässä kontekstissa muistutammekin, että ette sopimuksen päätyttyä enää pääse käyttäjätilillenne tai sinne tallennettuihin tietoihin.

6.2. On teidän vastuullanne varmistaa, että näihin tietoihin pääsee käyttämillänne laitteilla ja ravintolassanne olevalla internet-yhteydellä. Teidän pitää myös varmistaa, että käytössänne on asianmukaiset ohjelmistot ja laitteistokokoonpanot, mikäli tilaamienne moduulien käyttäminen edellyttää sitä.

6.3. Teidän on tarkistettava, että moduulit toimivat virheettömästi sen jälkeen, kun Quandoo tarjoaa ne käyttöönne, ja ilmoitettava kaikista toimintavirheistä välittömästi. Jos ette ilmoita vioista tai toimintavirheistä, Quandoo katsoo, että moduuli on hyväksytty virheettömänä.

6.4. Suostutte täten esittämään tietomateriaalimme liiketiloissanne selkeästi ja näkyvästi.

7. Kumppanin yleiset velvoitteet ja takuut, Quandoon vastuusta vapauttaminen

7.1. Myönnätte meille täten ilmaisen, ei-yksinoikeudellisen, siirrettävän ja alilisensoitavan, ajallisesti ja tilallisesti rajoittamattoman oikeuden käyttää antamianne tietoja (esim. tekstiä, kuvia, valokuvia, henkilöiden kuvia, tavaramerkkejä), jotta sopimus voidaan toteuttaa ja Quandoo-palvelut voidaan tarjota vaatimatta kolmansien osapuolten suostumusta tai kolmansille osapuolille suoritettuja maksuja, ja etenkin oikeuden jäljentää tai levittää näitä tietoja tai tuoda ne julkisesti saataville, mukaan lukien muokattuina tai käännettyinä.

7.2. Takaatte, että meille antamanne tiedot sekä niiden sopimuksen mukainen käyttömme ei riko kolmansien osapuolten oikeuksia ja että niitä voidaan käyttää ilman kolmansien osapuolten suostumusta tai kolmansille osapuolille suoritettuja maksuja. Annatte myös etenkin suoran takuun siitä, että valokuvien yhteydessä teillä on kaikkien kuvissa näkyvien henkilöiden vaadittu suostumus ja oikeus käyttää valokuvia tai muuta tekijänoikeuksin suojattuja töitä nimeämättä valokuvaajaa tai tekijää.

7.3. Annatte täten meille oikeuden mainostaa puolestanne Quandoo-verkostossa käyttämällä toiminimeänne, sanamerkkiänne, muotoilumerkkiänne tai mitä tahansa muuta mainostustapaa, mukaan lukien verkkomainostus, sähköpostimainostus ja/tai hakukonemainonta (PPC). Käynnistämme kaikki mainostustoimet omalla kustannuksellamme ja oman harkintamme mukaisesti.

7.4. Voitte siirtää meille itseenne, työntekijöihinne tai asiakkaisiinne liittyvät henkilötiedot. Olette edelleen vastuussa näistä tiedoista ja niihin liittyvien velvollisuuksien ja oleellisten laillisten säännösten noudattamisesta, etenkin tietosuoja-asetusta ja kilpailulainsäädäntöä koskien. Myönnämme teille myös pääsyn loppukäyttäjien tietoihin silloin, kun se on tarpeellista sopimuksen toteuttamiseksi. Ilmoitatte meille välittömästi, jos rekisteröidyt vaativat teiltä oikeuksia, jotka vaikuttavat myös siihen, miten käsittelemme heidän tietojaan.

7.5. Hyväksymällä nämä ehdot suostutte siihen, että kaikki prosessoimamme data noudattaa yleisiä tietojenkäsittelyehtojamme. Tietojen siirto kolmansille osapuolille kuten alihankkijoille noudattaa aina tämän sopimuksen viitekehystä.

7.6. Suostutte käyttämään asianmukaista haittaohjelmien torjuntaohjelmaa kaikissa laitteissa ja pitämään kaikki Quoandoo-palveluita käyttävät ohjelmistot ajan tasalla.

7.7. Vapautatte meidät, työntekijämme, osakkeenomistajamme ja keskeiset toimijamme vastuusta kaikkien kolmansien osapuolten tekemien vaateiden ja kanteiden yhteydessä ja korvaatte meille kaikki vahingot sekä hyvitätte kaikki vaaditut kulut, mukaan lukien kohtuulliset asianajokulut, silloin, kun tällaiset kulut ja korvaukset ovat seurausta tekemästänne tässä osiossa kuvatun sopimuksen mukaisen takuun tai velvollisuuden rikkomuksesta.

8. Quandoon pidättämät oikeudet

8.1. Ellei muuta sovita, pidätämme kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty teille.

8.2. Tämä koskee erityisesti kaikkia oikeuksia "Quandoo"-brändiin, muita hallussamme olevia tavaramerkkioikeuksia ja oikeuksia tekstiin, kuviin, verkko- ja muihin muotoiluihin ja sommitteluihin, ohjelmistoon, tietokantoihin ja tietoihin (myös tietoihin, analyyseihin ja tilastoihin, jotka luodaan sopimuksen toteuttamisen aikana), etenkin oikeuksia käyttää listauksia tai arvosteluja esim. mainoksissanne.

9. Sopimuksen voimassaoloaika, sopimuksen päättäminen tai irtisanominen

9.1. Ellei välillämme tehdyllä erillisellä, kirjallisella sopimuksella ole muuta sovittu, sopimuksen tilausjakso alkaa päivästä, jolloin saatte Quandoo-palvelut käyttöönne käyttäjätilinne kautta ja voitte hallita varauksianne ("Siirry Live-tilaan"). Tilanne on yleensä tämä, kun olemme suorittaneet ravintolaprofiilinne ja varausten hallintaohjelmiston asettamisen. Laskutus alkaa myös tästä päivästä. Teille ilmoitetaan tästä sähköpostilla.

9.2. Yllämainitusta huolimatta tämä sopimus astuu voimaan sinä päivänä, kun molemmat osapuolet allekirjoittavat sen. Suostutte auttamaan Quandoota asettamaan palvelun valmiiksi, jotta voitte siirtyä Live-tilaan ja laskutus voi alkaa.

9.3. Erillisessä sopimuksessa sovittu sopimuksen voimassaoloaika on voimassa, jolloin viimeisin kuukausi lasketaan aina täydeksi kuukaudeksi. Sopimus voidaan päättää ensimmäisen kerran vain tämän voimassaoloajan päätyttyä, sovitun ilmoitusjakson mukaisesti.

9.4. Jos automaattisesta jatkamisesta sovitaan, sopimusta jatketaan ja se voidaan päättää vain kyseisen jatkoajan päätyttyä sopimuksessa sovitulla ilmoitusjaksolla.

9.5. Jos automaattisesta jatkamisesta ei sovita, sopimus päättyy sopimuksen voimassaoloajan päätyttyä, eikä sitä tarvitse irtisanoa.

9.6. Oikeutemme irtisanoa sopimus, mikäli vastustatte näiden käyttöehtojen lisäyksiä tai maksujen korotuksia, kuten näissä ehdoissa on muualla mainittu, pysyy ennallaan.

9.7. Oikeus irtisanoa nämä ehdot välittömästi, mikäli ehtoja rikotaan merkittävällä tavalla, pysyy ennallaan edellyttäen, että ehtoja rikkova osapuoli ei korjaa rikettään 14 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun hän on saanut kirjallisen ilmoituksen, jossa rikkeen korjaamista vaaditaan.

9.8. Sopimuksen päättäminen tai irtisanominen tulee aina tehdä kirjallisesti (sähköposti riittää - support.fi@quandoo.com / billing.fi@quandoo.com).

10. Hinnat, maksuehdot, laiminlyönti

10.1. Kaikki hinnat esitetään nettohintoina plus lakisääteiset verot.

10.2. Teille lähettämämme laskut voidaan lähettää sähköisesti. Palveluihimme liittyvät laskut lähetetään teille yleensä seuraavan kalenterikuukauden ensimmäisten päivien aikana.

10.3. Ellei muuta sovita, meille suoritettavat maksut erääntyvät etukäteen sopimuksen päätyttyä. Ellei laskussa määritetä eri maksupäivää, se tulee maksaa heti.

10.4. Kuukausittainen kiinteä käyttömaksu lasketaan ja se tulee maksettavaksi vain siitä päivästä, kun siirryitte Live-tilaan.

10.5. Ellei muuta sovita, annatte Quandoolle suoraveloitusvaltuutuksen kaikkiin kanssamme tekemästänne sopimuksesta aiheutuviin maksuihin. Teidän on annettava täydet ja paikkansa pitävät maksutiedot ja pidettävä nämä tiedot aina ajan tasalla. Voitte pyytää veloitetusta summasta hyvitystä kahdeksan viikon kuluessa, veloituspäivästä laskettuna. Pankkinne kanssa sovitut käyttöehdot ja muut ehdot ovat voimassa.

10.6. Jos valitsette käyttäjätilillänne maksutavaksenne "luottokortin", ( i ) takaatte, että annatte tarkat korttitiedot ja että olette valtuutettu käyttämään tätä luottokorttia; ja ( ii ) suostutte vaihtamaan luottokorttimaksuun ja antamaan meille valtuuden suorittaa maksutoimeksiantoja/periä saatavia, jotka liittyvät kanssamme sitomaanne sopimukseen. Kortinomistajan tietoja käsittelee vain PCI DSS -valtuutettu maksupalveluiden tarjoaja. Me emme säilytä, käsittele tai lähetä itse kortinomistajan tietoja. Voitte perua suostumuksenne milloin tahansa käyttäjätilillänne. Maksutavan muutokset astuvat voimaan kuun viimeisenä päivänä.

10.7. Mikäli maksu laiminlyödään, meillä on oikeus keskeyttää palvelu teidän kustannuksellanne laiminlyönnin keston ajaksi; tämä ei vaikuta maksuvelvollisuuteesi. Jos laiminlyöntinne jatkuu sen jälkeen, kun olemme ilmoittaneet teille laiminlyönnistänne ja antaneet teille mahdollisuuden korjata sen, voimme päättää sopimussuhteen ilman siitä tehtävää erillistä ilmoitusta. Voimme myös pyytää ulkoisia oikeusasiantuntijoita tai velanperintäyrityksiä perimään velkasummat puolestamme. Voitte olla velvollinen korvaamaan tästä aiheutuvat lisäkulut ja -maksut.

10.8. Mikäli maksu laiminlyödään, teiltä veloitetaan lakisääteinen korko ilman vaikutusta tuleviin korvausvaatimuksiimme. Jokaisesta maksun laiminlyönnin muistutuksesta veloitetaan hallintamaksu. Mikäli tapahtuu palautusveloituksia, joista olette vastuussa, veloitamme teiltä todelliset aiheutuneet kulut.

11. Quandoon korvausvelvollisuus

11.1. Quandoo ei ole korvausvelvollinen mistään erityisistä, epäsuorista, sattumuksellisista tai välillisistä vahingoista tai keskeytyneestä viestinnästä, menetetyistä liiketoimintamahdollisuuksista, menetetyistä tiedoista tai menetetyistä tuloista, jotka aiheutuvat näistä käyttöehdoista tai liittyvät niihin.

11.2. Edelle esitettyä lukuun ottamatta Quandoo, sen tytäryhtiöt ja niihin liittyvät yritykset ovat korvausvelvollisia vain yhtä suuren summan verran kuin korvaus, jonka kumppani maksaa 12 kuukauden jakson aikana ennen tapahtumaa, johon vaateella tai kanteella viitataan.

11.3. Quandoo on rajoituksetta korvausvelvollinen vain vahingoista, jotka aiheutuvat (i) tahallisesti tai vakavan laiminlyönnin seurauksena, (ii) kuoleman, vakavan loukkaantumisen tai sairauden vuoksi, (iii) petoksen tai petollisen harhaanjohtamisen vuoksi ja (iv) suoran tai epäsuoran velvoitteen rikkomisen vuoksi, kun velvoitteen noudattaminen on ensisijaisen tärkeää näiden ehtojen asianmukaiselle toteuttamiselle, eikä sitä lain mukaan voi poissulkea tai rajoittaa.

12. Loppusäännökset

12.1. Suomen lakeja sovelletaan.

12.2. Kaikki sopimuksemme pannaan käytäntöön ja toteutetaan rekisteröidyssä toimipaikassamme, joka on Helsinki, Suomi.

12.3. Jos yksittäiset säännökset ovat osin tai kokonaan epäpäteviä ja täytäntöönpanokelvottomia tai niistä tulee sellaisia, sopimuksen muut osat ovat edelleen voimassa.

12.4. Kaikkien sopimussuhteestamme aiheutuvien kiistojen tuomioistuin ja oikeustoimialue on rekisteröity toimipaikkamme.

12.5. Annamme käyttöönne sisäisen valitusten hallintajärjestelmän. Jos teillä on valitus, joka perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston 20. kesäkuuta 2019 tekemän verkon välittäjäpalveluiden käyttäjille oikeudenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä edistävän asetuksen (EU) 2019/1150 (lyhyesti: P2B-asetus) lainmukaisten säännösten laiminlyöntiin, teknisiin ongelmiin tai toimenpiteisiin tai Quandoon toimiin, jotka liittyvät suoraan palvelun tarjoamiseen ja vaikuttavat teihin negatiivisesti, voitte käyttää tätä valitusten hallintajärjestelmää. Voitte tehdä niin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen support.fi@quandoo.com. Tarkistamme valituksenne huolellisesti ja käsittelemme sen tarpeen vaatiessa nopeasti ja tehokkaasti ottaen huomioon ongelman tärkeyden ja monimutkaisuuden, jotta voimme tarjota sille asianmukaisen ratkaisun. Annamme teille myös selkeitä ja helposti ymmärrettäviä tietoja sisäisen valitusten hallintaprosessin tuloksista.